| English
 

      首页 > xyafc

关于认证系统升级的通知

校园网用户:
 
   由于校园网认证系统进行升级、改造。请卸载原客户端,下载、启用新客户端。新客户端安装如下:(可直接点击下载)
1、可从WEB认证页面下载
 

 
 2、保存到本地硬盘。
 

 
3、安装如下:
 

 
 
4、安装成功后可根据自身需要进行设置。
 

 
 
5、可设置随机启动,如下图:
 

 
 
                        电话:7710
                        网络中心

站内搜索: 高级搜索